Class Wise Enrolment

 

 

 
Name of the Region: VARANASI
S. No. Name of KV Class-I Class-II Class-III Class-IV Class-V Class-VI Class-VII Class-VIII Class-IX Class-X Class-XI Class-XII
Total No. of Section Total No. of Students Total No. of Section Total No. of Students Total No. of Section Total No. of Students Total No. of Section Total No. of Students Total No. of Section Total No. of Students Total No. of Section Total No. of Students Total No. of Section Total No. of Students Total No. of Section Total No. of Students Total No. of Section Total No. of Students Total No. of Section Total No. of Students Total No. of section in Science Total No. of Students Total No. of Sections in Commerce Total No. of Students Total No. of section in Humanities Total No. of Students Total No. of section in Science Total No. of Students Total No. of Sections in Commerce Total No. of Students Total No. of section in Humanities Total No. of Students
1 ITI, MANKAPUR 1 24 2 34 2 69 2 73 2 67 2 73 2 71 2 68 2 80 2 40 1 8 1 1 0 0 1 32 1 19 0 0